De basisschool Sint-Paulus uit Kortrijk werkt met een webwinkel.

Hiermee proberen we de ondernemingszin, de creativiteit, de ervaringsgerichtheid, zelfstandigheid, ... te bevorderen bij de leerlingen. Ook verschillende eindtermen uit het leerplan wiskunde kunnen via uitgewerkte lessen binnen het project 'de webwinkel' aan bod komen. Verder op de site kan je een brainstorm van lesidee├źn en leerdoelen terugvinden.

Vooral in de derde graad zijn er een pak mogelijkheden om rekenlessen vanuit dit project aan te bieden. Kostprijs/verkoopprijs, winst/verlies, btw, onkosten, korting ... zijn anders lesonderwerpen die binnen de handleiding van een wiskundemethode nogal abstract voorgesteld worden.

Met het vierde leerjaar proberen we eigen creawerkjes en/of materialen te maken voor de webwinkel. We werkten tevens met het project 'pakaan'  om de creativiteit en ondernemingszin te bevorderen.

Ook andere leerdomeinen komen in dit project aan bod en vakoverschrijdende lessen kunnen binnen het project opgebouwd worden.

Elk jaar starten de leerlingen van de derde graad ook een minionderneming (Omnia) op. Deze webwinkel biedt hierbij ook extra mogelijkheden om bestellingen online uit te voeren.

Technisch bevat deze webwinkel een Joomla-site met de module virtuemart. De vele modules binnen Joomla bieden dan ook nog meer mogelijkheden tot communicatie en andere vormen van ICT-competenties. Ook het beschikbaar stellen van vakdidactische info en concreet lesmateriaal verloopt via Joomla.

Hopelijk geven we de leerlingen hierbij een positieve en leerrijke ervaring mee.

Johan Vanhouwaert